మాటల తూటాలు: ఆటో నగర్ సూర్య

నాగచైతన్యతో సమంత:
మన కుటుంబాలలో, ప్రేమ అంటేనే ఒక బూతు.  కుటుంబ గౌరవం, కులం, ఆచారం పేరుతో – మనల్ని మనం హింసించు కోవడమే సంస్కారం, సంప్రదాయం!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s