మాటల తూటాలు: జనతా గ్యారేజ్ – పిల్లలు, ఆస్తి

 

GHMC ఆఫీసర్ తో, జూనియర్ NTR:
    మీ పిల్లలు మంచి వాళ్ళైతే, మీ ఆస్తిని కోరుకోరు
    మీ పిల్లలు చెడ్డ వాళ్ళైతే, మీ ఆస్తిని మిగల్చరు

Advertisements